aktywacja


aktywacja
 ж активація (спец.)

Praktyczny słownik polsko-ukraiński. 2014.

Look at other dictionaries:

  • aktywacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} wzmaganie, wzbudzanie działania lub zdolności działania ciał chemicznych, organizmu itp. <fr.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • aktywacja — ż I, DCMs. aktywacjacji, blm chem. fiz. «wzmaganie, pobudzanie działania albo zdolności działania» ∆ Aktywacja promieniotwórcza «wzbudzenie promieniotwórczości w substancjach nieaktywnych w rezultacie reakcji jądrowych» ∆ Energia aktywacji «ilość …   Słownik języka polskiego

  • aktywacyjny — przym. od aktywacja ∆ Analiza aktywacyjna «metoda analizy chemicznej polegająca na przemianie atomów oznaczanego pierwiastka w atomy promieniotwórcze i oznaczanie ich zawartości metodami fizycznymi» …   Słownik języka polskiego